Wsparcie budownictwa z Unii Europejskiej

Możliwość komentowania Wsparcie budownictwa z Unii Europejskiej została wyłączona 227
Wsparcie budownictwa z Unii Europejskiej
1 vote, 4.00 avg. rating (80% score)

rp_budownictwo10.jpgBudowa dróg już od dawna jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego oraz ze środków pomocowych Unii Europejskiej. To między innymi takim programom operacyjnym jak ?Infrastruktura i Środowisko? budowane są w Polsce drogi i mosty. W latach 2014 – 2020 rozbudowa infrastruktury w Polsce będzie możliwa dzięki kontynuacji POIiŚ oraz wdrożeniu nowego Instrumentu noszącego nazwę?Łącząc Europę? (z języka angielskiego Connecting Europe Facility, w skrócie CEF) będącego funduszem, przeznaczonym stricte na realizację projektów infrastrukturalnych w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. Budżet CEF dla Polski wynosi 33,242 miliardy euro. Podstawową formą pozyskiwania środków finansowych z Instrumentu Connecting Europe Facility mają być otwarte i zamknięte konkursy. Ponadto ze środków unijnych w ostatnich latach odnowiono wiele zabytków sztuki sakralnych – kościołów (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w wybranych województwach). Wybudowano stadiony, hale sportowe i remizy strażackie.

Ciekawe artykuły tematyczne:

admin

View all contributions by admin

Similar articles